Short Story

WAHSIS cung cấp Giải pháp Thông minh Toàn diện cho các Dự án Căn hộ Cao cấp với các sản phẩm sau:

– WAHSIS SMS (Quản lý kinh doanh)
– WAHSIS PMS (Quản lý vận hành)
– WAHSIS TOP (Mobile App)

Căn hộ Thông minh Cao cấp đang là xu hướng cho Phong cách sống Hiện đại trong tương lai.

Website dự án: www.wahsis.com

 

WAHSIS – Căn hộ Thông minh Cao cấp – Smart Luxury Apartment.

by BTC Vietnam Startup Wheel Vietnam Startup Wheel

  • 2,000,000,000 

    Funding Goal
  • 3,249,000,000 

    Funds Raised
  • 0

    Days to go
Raised Percent :
162.45%
This campaign has been invalid or not started yet.
Việt Nam, Vietnam

TOP 100 VIETNAM STARTUP WHEEL 2019

WAHSIS – Căn hộ Thông minh Cao cấp – Smart Luxury Apartment.

 

 

 

 

Rewards

1,000,000 

Đồng - Dự án tương đối tốt
1 backers

5,000,000 

Bạc - Dự án khá tốt, có tiềm năng
1 backers

10,000,000 

Vàng - Dự án rất tốt, rất tiềm năng
58 backers

20,000,000 

Bạch kim - Dự án xuất sắc, rất tiềm năng, khả thi
109 backers
Name Donate Amount Date
Anonymous 10,000,000  July 24, 2019
Anonymous 20,000,000  July 24, 2019
Nguyễn Phúc Thịnh Nguyễn Phúc Thịnh 30,000,000  July 24, 2019
[email protected] [email protected] 30,000,000  July 24, 2019
Phan Công Lâm Phan Công Lâm 30,000,000  July 24, 2019
Anonymous 10,000,000  July 24, 2019
Lồ Nguyễn Phượng Lồ Nguyễn Phượng 20,000,000  July 24, 2019
Đỗ Cao Huy Đỗ Cao Huy 10,000,000  July 24, 2019
Đỗ Cao Huy Đỗ Cao Huy 20,000,000  July 24, 2019
Nguyễn Đặng Hoàng Tuấn Nguyễn Đặng Hoàng Tuấn 10,000,000  July 24, 2019
Nguyễn Đặng Hoàng Tuấn Nguyễn Đặng Hoàng Tuấn 20,000,000  July 24, 2019
Anonymous 10,000,000  July 24, 2019
Huỳnh Thế Sơn Huỳnh Thế Sơn 20,000,000  July 24, 2019
Lê Văn Vinh 10,000,000  July 24, 2019
Lê Văn Vinh 20,000,000  July 24, 2019
Võ Thành Lợi 10,000,000  July 24, 2019
Võ Thành Lợi 20,000,000  July 24, 2019
Hoàng Minh Thiện 10,000,000  July 24, 2019
Hoàng Minh Thiện 20,000,000  July 24, 2019
Nguyễn Đình Qui 10,000,000  July 24, 2019
Nguyễn Đình Qui 20,000,000  July 24, 2019
Nguyễn Hoài Phúc 10,000,000  July 24, 2019
Nguyễn Hoài Phúc 20,000,000  July 24, 2019
Trương Hồng Quý 10,000,000  July 24, 2019
Trương Hồng Quý 20,000,000  July 24, 2019
Hồ Trọng Phát 10,000,000  July 24, 2019
Hồ Trọng Phát 20,000,000  July 24, 2019
Huỳnh Thị Anh Thư 10,000,000  July 24, 2019
Huỳnh Thị Anh Thư 20,000,000  July 24, 2019
Hồ Thị Thu Trang 10,000,000  July 24, 2019
Hồ Thị Thu Trang 20,000,000  July 24, 2019
Nguyễn Ngọc Sơn 10,000,000  July 24, 2019
Nguyễn Ngọc Sơn 20,000,000  July 24, 2019
Đoàn Minh Nhật 10,000,000  July 24, 2019
Đoàn Minh Nhật 20,000,000  July 24, 2019
Trần Tấn Lộc 10,000,000  July 24, 2019
Trần Tấn Lộc 20,000,000  July 24, 2019
Nguyễn Đăng Khoa 30,000,000  July 24, 2019
Nguyễn Minh Nhựt 30,000,000  July 24, 2019
Nguyễn Thế Sơn 30,000,000  July 24, 2019
Anonymous 10,000,000  July 23, 2019
Anonymous 20,000,000  July 23, 2019
Hùng Nguyễn 20,000,000  July 23, 2019
Lê Hồng Nhu Em 30,000,000  July 19, 2019
duc anh ha 10,000,000  July 19, 2019
duc anh ha 20,000,000  July 19, 2019
Nguyễn Văn Ninh 30,000,000  July 19, 2019
Nguyễn Tú Tài 30,000,000  July 19, 2019
Phong Tran Nhat 10,000,000  July 19, 2019
Phong Tran Nhat 20,000,000  July 19, 2019
Pham Thai Duy 10,000,000  July 19, 2019
Pham Thai Duy 20,000,000  July 19, 2019
Vuong The Hung 10,000,000  July 19, 2019
Vuong The Hung 20,000,000  July 19, 2019
Diệu Võ Hồng 10,000,000  July 19, 2019
Diệu Võ Hồng 20,000,000  July 19, 2019
Dieu Vo 10,000,000  July 19, 2019
Dieu Vo 20,000,000  July 19, 2019
Dieu Vo 10,000,000  July 19, 2019
Dieu Vo 20,000,000  July 19, 2019
Gia Hân Trần 10,000,000  July 19, 2019
Anonymous 10,000,000  July 19, 2019
Anonymous 20,000,000  July 19, 2019
Gia Trần 20,000,000  July 19, 2019
Tho Nguyen 10,000,000  July 19, 2019
Tho Nguyen 20,000,000  July 19, 2019
Phạm Minh Trí 30,000,000  July 19, 2019
Ngô Hữu Tiến 30,000,000  July 19, 2019
Nguyễn Ngọc Trí 30,000,000  July 19, 2019
Võ Minh Cường 30,000,000  July 19, 2019
Nguyễn Phi Hoàng Vũ 19,000,000  July 19, 2019
Lê Văn Trương 30,000,000  July 19, 2019
Lý Xưởng Văn 30,000,000  July 19, 2019
Nguyễn Quốc Tuấn 30,000,000  July 19, 2019
Quý Nguyễn 20,000,000  July 19, 2019
Đinh Ngọc Tiến 30,000,000  July 19, 2019
Thanh Sok 10,000,000  July 19, 2019
Kiều Ngọc Hoa 30,000,000  July 19, 2019
Thanh Sok 20,000,000  July 19, 2019
Điền Nguyễn 10,000,000  July 19, 2019
Điền Nguyễn 20,000,000  July 19, 2019
Trần Cẩm Lụa 10,000,000  July 18, 2019
Trần Cẩm Lụa 20,000,000  July 18, 2019
Oanh Nhi 10,000,000  July 17, 2019
Anonymous 20,000,000  July 17, 2019
Nhi Ngô 30,000,000  July 17, 2019
Trinh Tran 20,000,000  July 16, 2019
Phượng Phạm Minh 10,000,000  July 16, 2019
Trinh Sy 20,000,000  July 16, 2019
Anonymous 20,000,000  July 16, 2019
Vo Hong Dieu 10,000,000  July 16, 2019
Anonymous 9,000,000  July 16, 2019
Cương Vũ 20,000,000  July 16, 2019
Vo Hong Dieu 20,000,000  July 16, 2019
Cương Vũ 1,000,000  July 16, 2019
Đoàn Phúc Nhất Đoàn Phúc Nhất 30,000,000  July 16, 2019
Nguyễn Hoàn Sinh Nguyễn Hoàn Sinh 30,000,000  July 16, 2019
Trần Văn Quang Trần Văn Quang 30,000,000  July 16, 2019
Nguyễn Thị Thúy Kiều Nguyễn Thị Thúy Kiều 30,000,000  July 16, 2019
Tạ Ngọc Thúy Quyên Tạ Ngọc Thúy Quyên 30,000,000  July 16, 2019
Lưu Thành Định Lưu Thành Định 30,000,000  July 16, 2019
Đoàn Văn Hoàng Đoàn Văn Hoàng 30,000,000  July 16, 2019
Nguyễn Hải Duy Nguyễn Hải Duy 30,000,000  July 16, 2019
Phạm Đình Nam Phạm Đình Nam 30,000,000  July 16, 2019
Phạm Long Nguyên Phạm Long Nguyên 30,000,000  July 15, 2019
Nguyễn Tuấn Minh Nguyễn Tuấn Minh 30,000,000  July 15, 2019
Nguyễn đức Huy Nguyễn đức Huy 30,000,000  July 15, 2019
Trần Anh Duy Trần Anh Duy 30,000,000  July 15, 2019
Phan Chuẩn Phan Chuẩn 30,000,000  July 15, 2019
Nguyễn Thanh Hải Nguyễn Thanh Hải 30,000,000  July 15, 2019
Nguyễn Vũ Như Thụy Nguyễn Vũ Như Thụy 30,000,000  July 15, 2019
Đặng Đình Chí Đặng Đình Chí 30,000,000  July 15, 2019
Cao Hoàng Lợi Cao Hoàng Lợi 30,000,000  July 15, 2019
Nguyễn Tấn Linh Nguyễn Tấn Linh 30,000,000  July 15, 2019
Nguyễn Việt Hoàng Nguyễn Việt Hoàng 30,000,000  July 15, 2019
Nguyễn Đức Hiếu Ân Nguyễn Đức Hiếu Ân 30,000,000  July 15, 2019
Huỳnh Trung Tín Huỳnh Trung Tín 30,000,000  July 15, 2019
Phan Minh Phụng Phan Minh Phụng 30,000,000  July 15, 2019
Lê Phương 10,000,000  July 15, 2019
Lê Phương 20,000,000  July 15, 2019
Phuong ha 10,000,000  July 15, 2019
Phuong ha 20,000,000  July 15, 2019
Phạm Nguyễn Bảo Quốc 10,000,000  July 15, 2019
Phạm Nguyễn Bảo Quốc 20,000,000  July 15, 2019
Phạm Nguyễn Bảo Trung 10,000,000  July 15, 2019
Phạm Nguyễn Bảo Trung 20,000,000  July 15, 2019
Bảo Quyên Phạm Nguyễn 10,000,000  July 15, 2019
Bảo Quyên Phạm Nguyễn 20,000,000  July 15, 2019
Lien Phương 10,000,000  July 15, 2019
Lien Phương 20,000,000  July 15, 2019
Phạm Quyên 10,000,000  July 15, 2019
Phạm Quyên 20,000,000  July 15, 2019
Nguyễn Ken 10,000,000  July 15, 2019
Nguyễn Ken 20,000,000  July 15, 2019
Anonymous 10,000,000  July 15, 2019
Anonymous 10,000,000  July 15, 2019
PHẠM NGUYÊN 10,000,000  July 15, 2019
PHẠM NGUYÊN 20,000,000  July 15, 2019
Anonymous 10,000,000  July 15, 2019
Anonymous 20,000,000  July 15, 2019
Anonymous 30,000,000  July 15, 2019
Anonymous 30,000,000  July 15, 2019
Phuoc Ng Huu 20,000,000  July 15, 2019
luc nguyễn 10,000,000  July 15, 2019
luc nguyễn 20,000,000  July 15, 2019
Anonymous 10,000,000  July 15, 2019
Minh Triet 10,000,000  July 15, 2019
Anonymous 20,000,000  July 15, 2019
Minh Triet 20,000,000  July 15, 2019
vinh pham quang 30,000,000  July 15, 2019
Phúc Trần Hoàng 30,000,000  July 15, 2019
Triết Trương 10,000,000  July 15, 2019
Lua Tran 10,000,000  July 15, 2019
Lua Tran 20,000,000  July 15, 2019
Lua Cam 10,000,000  July 15, 2019
Hoài Nam 30,000,000  July 15, 2019
Lua Cam 20,000,000  July 15, 2019
Triết Trương 20,000,000  July 15, 2019
Cang Dang 10,000,000  July 15, 2019
Cang Dang 20,000,000  July 15, 2019
AnhThu Nguyen 10,000,000  July 15, 2019
Cẩm Lụa Trần 10,000,000  July 15, 2019
Cẩm Lụa Trần 20,000,000  July 15, 2019
Trần Cẩm Lụa 10,000,000  July 15, 2019
Tu Wahsis 20,000,000  July 15, 2019
Thư Nguyễn Thị 20,000,000  July 15, 2019
thuy anh 10,000,000  July 15, 2019
thuy anh 20,000,000  July 15, 2019
Trần Hân 20,000,000  July 15, 2019

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “WAHSIS – Căn hộ Thông minh Cao cấp – Smart Luxury Apartment.”

Your email address will not be published. Required fields are marked *