Thương mại

Showing 1–12 of 105 results

21ST-Haircare – Cá nhân hoá nhu cầu chăm sóc tóc ứng dụng công nghệ học máy Machine Learning

3,284,000,000  Raised 164.20%
2,000,000,000  Goal
0 Days to Go
Việt Nam, Vietnam

Airiot – giải quyết vấn đề về điện năng cho các Host Airbnb.

461,000,000  Raised 23.05%
2,000,000,000  Goal
0 Days to Go
TP HCM, Vietnam

Apartmentel – Liên minh Căn hộ Khách sạn.

82,000,000  Raised 4.10%
2,000,000,000  Goal
0 Days to Go
Masteri Thảo Điền, Vietnam

Atomic – Học tiếng Anh siêu tốc.

15,886,000,000  Raised 794.30%
2,000,000,000  Goal
0 Days to Go
Việt Nam, Vietnam

AYA CUP – Hệ thống ly dùng nhiều lần dành cho đồ mang đi.

42,000,000  Raised 2.10%
2,000,000,000  Goal
0 Days to Go
Việt Nam, Vietnam

Bệnh án điện tử Việt Nam

196,000,000  Raised 9.80%
2,000,000,000  Goal
0 Days to Go
Việt Nam, Vietnam

bePOS – Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng 4.0; Chất lượng Úc – Giá Việt Nam

20,000,000  Raised 1.00%
2,000,000,000  Goal
0 Days to Go
Vietnam, Australia, USA, Vietnam

BLAKE – Thương mại hoá và chuyển giao các sản phẩm Khoa học Công nghệ

2,182,000,000  Raised 109.10%
2,000,000,000  Goal
0 Days to Go
TP HCM, Vietnam

BỘ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA ỨNG DỤNG VÀO HỆ THỐNG TƯỚI VÀ CHONG BÓNG ĐÈN CHO CÂY THANH LONG

Điều khiển từ xa bằng điện thoại di động, giúp giảm chi phí đi lại, tiết kiệm thời gian, thiết bị nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng

5,000,000  Raised 0.25%
2,000,000,000  Goal
0 Days to Go
THỊ XÃ lAGI TỈNH BÌNH THUẬN, Vietnam

Bộ sản phẩm sạch từ thiên nhiên trong mô hình khép kín.

Raised 0%
2,000,000,000  Goal
0 Days to Go
Việt Nam, Vietnam

BOOM POTTY

Bô Rửa Đa Năng Boom Potty giúp ôm đỡ trẻ ở tư thế thuận tiện cho việc vệ sinh, bô được đặt trực tiếp trên bồn cầu giúp

1,981,000,000  Raised 99.05%
2,000,000,000  Goal
0 Days to Go
Hà Nội, Vietnam

Bọt Tuyết Vệ Sinh Dân Dụng

7,000,000  Raised 0.35%
2,000,000,000  Goal
0 Days to Go
Việt Nam, Vietnam