Dịch vụ

Showing 1–12 of 105 results

21ST-Haircare – Cá nhân hoá nhu cầu chăm sóc tóc ứng dụng công nghệ học máy Machine Learning

3,284,000,000  Raised 164.20%
2,000,000,000  Goal
0 Days to Go
Việt Nam, Vietnam

Airiot – giải quyết vấn đề về điện năng cho các Host Airbnb.

461,000,000  Raised 23.05%
2,000,000,000  Goal
0 Days to Go
TP HCM, Vietnam

AloShip

Aloship dịch vụ giao hàng tận nơi tại TP Đà Lạt. Áp dụng mô hình sharing economy để kết nối giữa người mua với người

56,000,000  Raised 2.80%
2,000,000,000  Goal
0 Days to Go
Đà Lạt, Vietnam

Apartmentel – Liên minh Căn hộ Khách sạn.

82,000,000  Raised 4.10%
2,000,000,000  Goal
0 Days to Go
Masteri Thảo Điền, Vietnam

Atomic – Học tiếng Anh siêu tốc.

15,886,000,000  Raised 794.30%
2,000,000,000  Goal
0 Days to Go
Việt Nam, Vietnam

AYA CUP – Hệ thống ly dùng nhiều lần dành cho đồ mang đi.

42,000,000  Raised 2.10%
2,000,000,000  Goal
0 Days to Go
Việt Nam, Vietnam

AZJOb:Việc làm parttime

Kêt nối việc làm parttime, tuyển dụng hiệu quả-báo trực tiếp cho ứng viên gần địa điểm làm việc, ứng tuyển nhanh chóng

43,000,000  Raised 2.15%
2,000,000,000  Goal
0 Days to Go
Hà Nội, Hải Phòng, Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Vietnam

Bệnh án điện tử Việt Nam

196,000,000  Raised 9.80%
2,000,000,000  Goal
0 Days to Go
Việt Nam, Vietnam

bePOS – Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng 4.0; Chất lượng Úc – Giá Việt Nam

20,000,000  Raised 1.00%
2,000,000,000  Goal
0 Days to Go
Vietnam, Australia, USA, Vietnam

BLAKE – Thương mại hoá và chuyển giao các sản phẩm Khoa học Công nghệ

2,182,000,000  Raised 109.10%
2,000,000,000  Goal
0 Days to Go
TP HCM, Vietnam

Bộ sản phẩm sạch từ thiên nhiên trong mô hình khép kín.

Raised 0%
2,000,000,000  Goal
0 Days to Go
Việt Nam, Vietnam

Bọt Tuyết Vệ Sinh Dân Dụng

7,000,000  Raised 0.35%
2,000,000,000  Goal
0 Days to Go
Việt Nam, Vietnam