Vietnam Startup Wheel 2019

Showing 1–12 of 92 results

21ST-Haircare – Cá nhân hoá nhu cầu chăm sóc tóc ứng dụng công nghệ học máy Machine Learning

3,284,000,000  Raised 164.20%
2,000,000,000  Goal
0 Days to Go
Việt Nam, Vietnam

Airiot – giải quyết vấn đề về điện năng cho các Host Airbnb.

461,000,000  Raised 23.05%
2,000,000,000  Goal
0 Days to Go
TP HCM, Vietnam

Apartmentel – Liên minh Căn hộ Khách sạn.

82,000,000  Raised 4.10%
2,000,000,000  Goal
0 Days to Go
Masteri Thảo Điền, Vietnam

Atomic – Học tiếng Anh siêu tốc.

15,886,000,000  Raised 794.30%
2,000,000,000  Goal
0 Days to Go
Việt Nam, Vietnam

AYA CUP – Hệ thống ly dùng nhiều lần dành cho đồ mang đi.

42,000,000  Raised 2.10%
2,000,000,000  Goal
0 Days to Go
Việt Nam, Vietnam

Bệnh án điện tử Việt Nam

196,000,000  Raised 9.80%
2,000,000,000  Goal
0 Days to Go
Việt Nam, Vietnam

bePOS – Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng 4.0; Chất lượng Úc – Giá Việt Nam

20,000,000  Raised 1.00%
2,000,000,000  Goal
0 Days to Go
Vietnam, Australia, USA, Vietnam

BLAKE – Thương mại hoá và chuyển giao các sản phẩm Khoa học Công nghệ

2,182,000,000  Raised 109.10%
2,000,000,000  Goal
0 Days to Go
TP HCM, Vietnam

Bộ sản phẩm sạch từ thiên nhiên trong mô hình khép kín.

Raised 0%
2,000,000,000  Goal
0 Days to Go
Việt Nam, Vietnam

Bọt Tuyết Vệ Sinh Dân Dụng

7,000,000  Raised 0.35%
2,000,000,000  Goal
0 Days to Go
Việt Nam, Vietnam

Chungxe – Nền tảng trực tuyến giúp khách hàng thuê xe tự lái

25,000,000  Raised 1.25%
2,000,000,000  Goal
0 Days to Go
Việt Nam, Vietnam

Cổng Học Tập – Hệ quản trị đào tạo chuyên nghiệp cho giáo viên, tổ chức giáo dục, công ty

3,012,000,000  Raised 150.60%
2,000,000,000  Goal
0 Days to Go
Việt Nam, Vietnam