FundingVN là nền tảng huy động vốn cộng đồng uy tín và duy nhất tại Việt Nam hiện nay, là nơi gắn kết gắn kết các dự án với doanh nghiệp, nhà đầu tư, cộng đồng người ủng hộ các dự án trên cơ sở các vấn đề về vốn để đưa các dự án Việt có ý nghĩa đến với cộng đồng và thế giới.

Tầm nhìn

Trở thành platform huy động vốn khởi nghiệp lớn nhất, uy tín nhất và được ủng hộ mạnh nhất tại Việt Nam trong 2 năm tới và tại châu Á trong 5 năm tới, có thể bắt tay hợp tác được cùng các website hàng đầu thế giới như Indiegogo, Kickstarter để đưa các dự án có ý nghĩa đến với cộng đồng toàn cầu.

Sứ mệnh

Xã hội hóa niềm tin cộng đồng Việt, góp phần xây dựng một quốc gia khởi nghiệp, đồng hành cùng các dự án khởi nghiệp Việt, mang lại cho cộng đồng những mô hình kinh doanh mới giàu ý nghĩa, góp phần tạo công ăn việc làm cho xã hội.

Cách thức hoạt động

FundingVN cho phép chủ dự án đăng tải các dự án lên website sw.fundingvn.com, các dự án này sẽ được xét duyệt và thẩm định kĩ càng bởi các chuyên gia tại FundingVN trước khi đến với cộng đồng/nhà đầu tư nhằm giảm thiểu tối đa các rủi ro cho cộng đồng/nhà đầu tư.

Nếu dự án đến với nhà đầu tư, nhà đầu tư sẽ có cơ hội được nhận kế hoạch kinh doanh và trao đổi trực tiếp cùng dự án trước khi ra quyết định đầu tư. Mọi điều khoản liên quan đến hoạt động đầu tư sẽ được trình bày trong hợp đồng giữa nhà đầu tư & chủ dự án. FundingVN chỉ là đại diện đảm bảo cho dự án đến với nhà đầu tư một cách an toàn và chắc chắn nhất.

Nếu dự án đến với Cộng đồng, toàn thể cộng đồng (bao gồm cả nhà đầu tư) có thể vào góp vốn hỗ trợ dự án. Tuy nhiên, mức góp vốn do chủ dự án quyết định và những người góp vốn hỗ trợ sẽ nhận được những quyền lợi vô cùng thú vị tương ứng với các hạng mức góp vốn.