Các tiêu chí tuyển chọn dự án

» Các dự án phải phù hợp với Chính sách và quy định của Chủ dự án

» FundingVN khuyến khích các dự án thuộc lĩnh vực

 • Công nghệ sáng tạo
 • Công nghệ sản xuất
 • Cơ khí, điện điện tử
 • Phần mềm, ứng dụng web, mobile …
 • Nghệ thuật bao gồm thủ công mỹ nghệ, thiết kế và thời trang, âm nhạc, phim ảnh, games, và các sản phẩm liên quan đến xuất bản khác
 • Các lĩnh vực ĐMST phù hợp khác

» Tất cả các dự án về công nghệ phải nêu rõ giai đoạn của sản phẩm, theo các giai đoạn chính sau:

 • Ý tưởng (Concept);
 • Mẫu sản xuất (Prototype);
 • Đã đưa vào sản xuất (Production);
 • Đã đưa vào phân phối (Shipping)

» Tất cả các dự án phải chịu trách nhiệm và đảm bảo tính minh bạch, bản quyền, sở hữu trí tuệ, bằng sáng chế, thương hiệu, v.v. của sản phẩm dự án

Chính sách và quy định dành cho chủ dự án

» Các chủ dự án phải tạo ra được sản phẩm và chia sẻ với cộng đồng

FundingVN cung cấp nền tảng cho các dự án tạo ra những sản phẩm nghệ thuật, máy móc, sự kiện, những ý tưởng và những trải nghiệm cho cộng đồng. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng, các dự án phải có những kế hoạch cụ thể để hoàn thành sản phẩm tốt nhất trước khi chia sẻ với mọi người.

» Các dự án phải được trình bày trung thực và rõ ràng

Cộng đồng của FundingVN được xây dựng dựa trên sự trao đổi và tin tưởng. Vì vậy, các dự án không được gây hiểu nhầm cho mọi người, chủ dự án không được xuyên tạc và phải làm đúng với những gì đã cam kết khi thực hiện dự án.

» Không chấp nhận các dự án gây vốn để hoạt động từ thiện hoặc cho các mục đích phi lợi nhuận.

» Nghiêm cấm việc chủ dự án bán các sản phẩm không do dự án sản xuất.

» Nghiêm cấm các dự án có sản phẩm đầu ra thuộc dạng kiểm duyệt nghiêm ngặt, có khả năng gây nguy hiểm cho người dùng.

Chính sách và quy định dành cho người góp vốn

Người góp vốn có thể là bất kỳ ai từ cộng đồng, có điều kiện về tài chính và sẵn sàng góp vốn cho các dự án khởi nghiệp trên FundingVN.

Người góp vốn phải đọc kỹ, hiểu và đồng ý với các điều khoản trên FundingVN cũng như những rủi ro về việc góp vốn cho các dự án khởi nghiệp.

Chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản người góp vốn của chính mình trên FundingVN, phải liên hệ với đội hỗ trợ của FundingVN ngay nếu thấy có vấn đề bảo mật về tài khoản.

Tuân theo điều kiện và quy định góp vốn cho dự án trên FundingVN (ví dụ: chỉ sử dụng ví điện tử liên kết với FundingVN để góp vốn)

Chính sách và quy định liên quan đến việc góp vốn

» Chính sách hoàn tiền

Nếu dự án thất bại, nghĩa là mục tiêu gọi vốn của dự án không đạt 100%, FundingVN không chịu trách nhiệm hoàn tiền cho người ủng hộ, mà chủ dự án phải có trách nhiệm hoàn tiền lại cho người ủng hộ như đã thỏa thuận trong hợp đồng giữa chủ dự án và người ủng hộ. Và người ủng hộ sẽ được hoàn tiền qua cổng thanh toán VTC Pay.

Trong vòng 14 ngày kể từ khi dự án kết thúc, nếu người ủng hộ muốn rút lại số tiền đã ủng hộ dù cho dự án thành công gọi vốn hay thất bại, chủ dự án sẽ phải hoàn tiền cho người ủng hộ bao gồm tất cả các phí dịch vụ khác. Nhưng nếu phần thưởng đang được đóng gói hoặc đang được vận chuyển đến người ủng hộ, thì chủ dự án sẽ không hoàn tiền cho người ủng hộ. Ngoài ra, nếu phần thưởng không đầy đủ, chủ dự án có trách nhiệm gửi lại phần thưởng đầy đủ cho người ủng hộ, bao gồm tất cả các phí dịch vụ khác.

» Chi phí gọi vốn cộng đồng

 1. Đối với chủ dự án
 • Khi tạo lập tài khoản: người ủng hộ không mất bất kì khoản phí nào.
 • Khi ủng hộ cho 1 dự án trên www.sw.funding.vn: người ủng hộ chịu một phí tiện ích khi sử dụng cổng thanh toán điện tử. Khoản phí này được khấu trừ trực tiếp vào từng mức ủng hộ cho các dự án và sẽ không được hoàn trả dù dự án gọi vốn thất bại.
 • Khi nhận lại số tiền đã ủng hộ trong trường hợp dự án gọi vốn thất bại: Người ủng hộ chịu một khoản phí tiện ích khi sử dụng cổng thanh toán điện tử để nhận lại tiền đã ủng hộ. Khoản phí này sẽ được FundingVN khấu trừ trực tiếp trên số tiền hoàn lại cho người ủng hộ.

2. Đối với người ủng hộ

Khi tạo tài khoản: Chủ dự án không mất bất kì khoản phí nào.

Chủ dự án phải đặt cọc một khoản phí trị giá 1.000.000 đồng sau khi nộp dự án cho FundingVN. Khoản phí này là nhằm để FundingVN thẩm định dự án, đối với những dự án huy động vốn thành công, khoản phí này sẽ được hoàn trả lại cho dự án.

Khi dự án kêu gọi thành công:

 • Chủ dự án chịu một khoản phí tiện ích khi sử dụng cổng thanh toán điện tử và ngân hàng để nhận tiền đầu tư từ người ủng hộ.
 • Gọi vốn thành công là khi hết thời hạn gọi vốn, số tiền kêu gọi được đạt mức BẰNG hoặc LỚN HƠN số vốn mục tiêu mà chủ dự án đề ra tại thời điểm ký Hợp đồng với FundingVN và đăng tải trên nền tảng gọi vốn cộng đồng www.sw.funding.vn.
 • Chủ dự án sẽ phải trả một khoản phí tuân theo Hợp đồng đã ký kết với FundingVN: 10% số tiền kêu gọi được, tùy từng dự án. Khoản phí này sẽ được FundingVN trừ trực tiếp vào số vốn đã huy động thành công khi chuyển khoản cho chủ dự án sau khi hoàn tất các thủ tục thanh lý hợp đồng.
 • Chủ dự án chịu phí giao dịch ngân hàng để FundingVN chuyển tiền của người ủng hộ vào tài khoản của chủ dự án.
 • Trước khi chấm dứt các thỏa thuận với người ủng hộ, chủ dự án phải hoàn trả số tiền đã góp được nếu không có khả năng tiếp tục thực hiện dự án dù đã gọi vốn thành công.

Khi dự án kêu gọi thất bại:

 • Gọi vốn thất bại là khi hết thời hạn gọi vốn, số tiền kêu gọi KHÔNG ĐẠT 100% số vốn mục tiêu mà chủ dự án đề ra tại thời điểm ký Hợp đồng với FundingVN và đăng tải trên nền tảng gọi vốn cộng đồng www.sw.funding.vn.
 • Chủ dự án không mất khoản phí nào.

Bồi thường tiền, chi phí cho FundingVN, người ủng hộ theo Hợp đồng đã ký kết với FundingVN nếu không thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết.

Các khoản phí khác: Chủ dự án phải tự chịu các khoản phí trong quá trình gửi phần thưởng đến những Người ủng hộ.